Over LeanIM

De Lean filosofie is overal toepasbaar. Iedereen denkt dat het vooral wordt gebruikt in de industrie maar het is ook zeker te gebruiken in een informatie gedreven organisatie. Tegenwoordig is in bijna elke tak van sport informatievoorziening van het grootste belang. En in bijna alle omgevingen gebeurt dat niet erg ‘Lean’: vol verspillingen, niet visueel, niet gestandaardiseerd en zijn systemen niet bewezen betrouwbaar.

Informatiemanagement moet echter zo zijn ingericht dat het met zo min mogelijk verspillingen gaat, dus geen: herhaaldelijke invoer (rework, foutgevoelig), gedoe (om wat voor reden dan ook), wachten (op actuele gegevens, afhankelijk van anderen), interpretatie (van bijvoorbeeld een brij aan cijfers) etc.

 
Wanneer we cijfers kunnen hergebruiken die toch al ergens (al dan niet automatisch) worden vastgelegd, dan zou het mooi zijn als we deze zonder handmatige tussenkomst kunnen presenteren. Dit biedt ook mogelijkheden om ‘in en uit te zoomen’ op gegevens ter analyse. En daarbij kan iedere gebruiker van deze gegevens het op zijn eigen aggregatieniveau bekijken: de werkvloer naar product-/procesniveau, de projectleider naar projectniveau en de informatiemanager op afdelingsniveau.

3 AANDACHTSGEBIEDEN VAN LEANIM

1
DOORLOOPTIJD VERKORTEN
1
2
KWALITEIT VERHOGEN
2
3
KOSTEN VERLAGEN
3

Wat gebeurt er met je concurrentiepositie als je kan leveren in de helft van je huidige levertijd?
Als je in je organisatie doorlooptijdsverkorting als uitgangspunt neemt, zul je zien dat ook de kosten dalen en de kwaliteit gaat verbeteren in het proces.

De behoefte van de klant definieert de kwaliteit en heeft daarom de hoogste prioriteit als je verbeteringen wilt doorvoeren.
Zonder rekening te houden met de behoefte van de klant, is er géén duurzame toename van de opbrengst te realiseren!
Als je de complexiteit uit producten of diensten haalt bespaar je kosten.

Meer weten?